2 innowacyjne platformy naukowe

W naszych pracach badawczo-rozwojowych skupiamy się wykorzystaniu i poszerzaniu wiedzy w dziedzinie peptydów i toksyn, zarówno w zakresie nauk podstawowych, jak i zastosowań klinicznych. W tych obszarach badawczych współpracujemy z wysokospecjalistycznymi laboratoriami oraz rozwijamy partnerską współpracę z czołowymi instytutami badawczymi z całego świata.

innowacyjne platformy naukowe
3 ośrodki badawczo-rozwojowe

3 międzynarodowe ośrodki specjalistyczne

Paris-Saclay we Francji, Oxford w Wielkiej Brytanii oraz Cambridge w Stanach Zjednoczonych: w duchu koncepcji Open Innovation, grupa Ipsen umieściła swoje trzy ośrodki badań i rozwoju w centrach naukowych o światowej renomie, zapewniając tym samym współpracę z największymi uniwersyteckimi instytutami badawczymi, nowoczesnymi ośrodkami medycznymi oraz firmami technologicznymi.

Leki w fazie rozwoju

Działalność badawczo-rozwojowa grupy Ipsen obejmuje zarówno programy rozwoju nowych cząsteczek, jak i programy zarządzania cyklem życia już istniejących produktów. Wczesna identyfikacja celów terapeutycznych i markerów na przedklinicznych i klinicznych etapach rozwoju pozwala na dokładniejsze określenie potencjalnej wartości cząsteczek. Przyspiesza to proces opracowywania i zbierania dokumentacji przekazywanej do oceny władzom ds. zdrowia publicznego w celu wprowadzenia produktów na rynek.

Leki w fazie rozwoju Ipsen
Ipsen Badania naukowe

Badania naukowe

Dział do spraw naukowych grupy Ipsen zarządza współpracą z podmiotami publicznymi i prywatnymi. Partnerstwa, które tworzymy z czołowymi instytutami badawczymi i centrami naukowymi pozwalają nam w szczególności na badanie naszych projektów.

Lokalne badania kliniczne

Odkryj nasze badania kliniczne.

Ipsen Lokalne badania kliniczne
Ostatnia aktualizacja 28/02/2017