2 innowacyjne platformy naukowe

Grupa Ipsen ma uznane doświadczenie w rozwoju nowych peptydów i toksyn. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala nam również na wykorzystanie synergii toksyn i peptydów w cząsteczkach hybrydowych, takich jak selektywne inhibitory wydzielania (TSI). Te cząsteczki o unikalnych właściwościach mogą mieć potencjalne znaczenie w leczeniu chorób nerwowo-mięśniowych, endokrynologicznych, proliferacyjnych, a także w uśmierzaniu bólu.

 

Od naturalnej toksyny botulinowej po toksyny rekombinowane

 

Naturalne toksyny o właściwościach różnorodnych i ukierunkowanych

Od 25 lat naukowcy grupy Ipsen analizują mechanizmy działania oraz potencjalne zastosowania toksyny botulinowej typu A. To złożone białko jest silną neurotoksyną wytwarzaną przez bakterię Clostridium botulinum. Stosowana przede wszystkim do leczenia spastyczności toksyna botulinowa umożliwia dzięki swoim właściwościom hamującym, leczenie dysfunkcji nerwowo-mięśniowych, będących powodem silnych skurczów. Ta unikalna cząsteczka wykazuje znacznie szerszy potencjał zastosowań terapeutycznych w wielu dziedzinach, przede wszystkim w neurologii, ale także w onkologii, endokrynologii czy w medycynie estetycznej.

 

Połączenie peptydów z toksynami w celu uzyskania „TSI” (targeted secretion inhibitors – celowane inhibitory wydzielania) umożliwia działanie toksyny w różnych komórkach, w zależności od zastosowanych peptydów. Grupa Ipsen jest jednym z niewielu podmiotów, którzy mają wiedzę i umiejętności w zakresie ich produkcji i kontroli, jak również technologię niezbędną do poszukiwania nowych zastosowań oraz rozwoju nowych produktów na bazie toksyn.

 

Toksyny rekombinowane: innowacyjne cząsteczki hybrydowe

 

Wytwarzane dotychczas metodą konwencjonalną, poprzez ekstrakcję z naturalnych hodowanych szczepów bakteryjnych, toksyny botulinowe mogą być wytwarzane drogą „rekombinacji”, co oznacza, że geny wprowadzone do szczepu bakteryjnego pozwalają na nowe sekwencjonowanie, a więc modyfikację właściwości toksyn „na żądanie”.

Liderem w technologii rekombinowanych naturalnych i modyfikowanych toksyn botulinowych oraz wydzielania inhibitorów celowanych lub cząsteczek celowanych jest spółka Ipsen Bioinnovation (dawniej Syntaxin) mająca swoją siedzibę w Abingdon (Wielka Brytania). Dzięki swojemu unikalnemu doświadczeniu, wiedzy i technologii, ośrodek stanowi dla grupy Ipsen dodatkowy atut dzięki platformie wysoko innowacyjnych i zróżnicowanych toksyn, wraz z 75 przyznanymi patentami i ponad 130 złożonymi wnioskami patentowymi. Grupa nawiązała również współpracę naukową z Harvard Medical School w celu odkrycia nowych rekombinowanych toksyn botulinowych przeznaczonych do leczenia poważnych chorób neurologicznych.

Metoda Ipsen: Open Innovation w służbie innowacyjności

W obrębie każdej platformy szczególny nacisk kładzie się na udostępnianie projektów i założeń. Fundamentalną rolę odgrywa tu udowodnienie słuszności koncepcji, co znacznie szybciej niż kiedykolwiek pozwala specjalistom wspólnie przewidzieć cały cykl życia cząsteczki w ramach prac badawczo-rozwojowych. Ten partycypacyjny sposób współdziałania ma, na każdym etapie, odpowiedzieć na zasadnicze pytanie dotyczące właściwości cząsteczki i jej zróżnicowania. Grupa Ipsen zajmuje wyjątkową pozycję wynikającą z potencjalnych synergii toksyn i peptydów w cząsteczkach hybrydowych.

2

Platformy technologiczne toksyny i peptydy

13%

Obrotów za rok 2015 przeznaczono na badania i rozwój

Ostatnia aktualizacja 06/02/2017