3 międzynarodowe ośrodki badawcze

Grupa Ipsen dysponuje trzema ośrodkami badawczo-rozwojowymi, zlokalizowanymi w klastrach naukowych o ogólnoświatowym znaczeniu: Paris-Saclay we Francji, Oxford w Wielkiej Brytanii oraz Cambridge w Stanach Zjednoczonych. Ośrodki grupy Ipsen znajdują się w pobliżu dużych uniwersyteckich instytutów badawczych, nowoczesnych centrów medycznych oraz firm biotechnologicznych. Współpraca z tymi podmiotami zwiększa dostęp centrów grupy Ipsen do nowych technologii, co umożliwia przyspieszenie odkrywania i wprowadzania do obrotu nowych produktów leczniczych i metod, które poprawiają stan zdrowia i jakość życia pacjentów.

 

 

Ipsen Bioinnovation to ośrodek badawczo-rozwojowy o unikalnym doświadczeniu w technologiach dotyczących rekombinowanej toksyny botulinowej. Badacze i naukowcy z tego ośrodka pracują nad poszerzaniem wiedzy na temat neurotoksyn botulinowych oraz odkrywaniem i opracowywaniem zupełnie nowych molekuł do leczenia chorób i poprawy jakości życia pacjentów.

Ipsen Bioinnovation skupia wysiłki na odkrywaniu nowych rekombinowanych toksyn botulinowych, jak również na opracowywaniu nowej klasy biofarmaceutyków – celowanych inhibitorów wydzielania (TSI) lub celowanych cząsteczek.  Ze względu na swoją konstrukcję molekularną neurotoksyny botulinowe mogą być tak modyfikowane, aby mogły uwolnić swój potencjał kliniczny.  Ipsen Bioinnovation jest w stanie wykorzystać swoją specjalistyczną wiedzę zarówno na temat peptydów, jak i toksyn,  w pracach nad zastąpieniem domeny wiążącej, i w celu jej ukierunkowania na określony mechanizm chorobowy dla uzyskania pożądanego efektu.  Wraz z syntezą tych cząsteczek biologicznych zostaje wytworzona mieszanka naturalnie występujących i modyfikowanych funkcjonalnych domen białkowych, a powstałe białka terapeutyczne są zdolne do selektywnego wiązania wybranych rodzajów komórek.

Toksyna botulinowa ma bardzo szerokie zastosowanie terapeutyczne w wielu dziedzinach medycyny: neurobiologii, onkologii, endokrynologii oraz medycynie regeneracyjnej.

Ipsen Bioinnovation utrzymuje pozycję innowatora, mając ponad 200 przyznanych patentów oraz wniosków patentowych. W ramach współpracy z najbardziej prestiżowymi instytucjami, szpitalami i naukowcami na świecie, Ipsen Bioinnovation angażuje się w ustanawianie sojuszów, które spowodują postęp w badaniach i dostarczą rozwiązań w zakresie niezaspokojonych jeszcze potrzeb medycznych.  Jako część grupy Ipsen, Ipsen Bioinnovation wykazuje potencjał nie tylko w odkrywaniu nowych rozwiązań terapeutycznych, ale także w dokonywaniu oceny farmakologicznej, przedklinicznej i klinicznej nowo odkrytych związków oraz  w zapewnianiu ich najbardziej potrzebującym pacjentom.

Dzięki swoim niezrównanym umiejętnościom Ipsen Bioinnovation może budować pełne portfolio toksyn i skupiać się na tworzeniu nowych leków, które będą jeszcze lepiej dostosowane do potrzeb pacjentów i rozszerzą spektrum zastosowań klinicznych...

John Chaddock, PhD

Wiceprezes, Szef Działu Neurologii

 

>13%

Obrotów przekazanych na inwestycje w badania i rozwój w 2015 roku

3

Międzynarodowe ośrodki badań i rozwoju

~300

Pracowników placówek badań i rozwoju

Ostatnia aktualizacja 08/02/2017