Badania naukowe

Od podstawowych badań naukowych do badań klinicznych – wewnętrzne prace badawczo-rozwojowe grupy Ipsen są wspierane czynną polityką współpracy partnerskiej.

 

Czynna polityka współpracy partnerskiej 

Wewnętrzne prace badawczo-rozwojowe grupy Ipsen są wspierane czynną polityką współpracy partnerskiej, prowadzoną przez zespół do spraw naukowych, od etapu badań podstawowych po realizację badań klinicznych.

Nasza filozofia opiera się na założeniu, że współpracownicy grupy Ipsen w dziedzinie badań i rozwoju, nawet jeśli są ekspertami w swoich dziedzinach, stanowią niewielki ułamek ogólnoświatowego know-how w zakresie naszej specjalizacji. Istotne jest zatem, aby poszukiwać synergii pomiędzy wewnętrznymi projektami, umiejętnościami i wiedzą, a innymi czołowymi podmiotami w dziedzinie medycznych i farmaceutycznych badań naukowych.

 

Szeroka współpraca naukowa 

W ramach prowadzonych badań grupa wdrożyła współpracę naukową z takimi podmiotami jak Massachusetts General Hospital, Dana-Farber Cancer Institute i Harvard Medical School z siedzibą w Bostonie, Biostar z siedzibą w Singapurze oraz francuskim Narodowym Instytutem Zdrowia i Badań Medycznych INSERM.

W zakresie podstawowych badań naukowych obejmujących obszary specjalizacji grupy w roku 2008 została zainicjowana długoterminowa współpraca z prestiżowym Instytutem Salka (La Jolla, Kalifornia). W celu realizacji określonych projektów zawarto również partnerstwa z innowacyjnymi firmami biotechnologicznymi, dzięki którym grupa zyskała dostęp do nowych, obiecujących technologii, co pomoże w opracowywaniu nowych potencjalnych leków.

Ostatnia aktualizacja 08/02/2017