Leki w fazie badań i rozwoju

Działalność badawczo-rozwojowa grupy Ipsen obejmuje zarówno programy rozwoju nowych cząsteczek, jak i programy zarządzania cyklem życia już stosowanych w lecznictwie leków. Wczesne rozpoznanie celów terapeutycznych i markerów na przedklinicznych i klinicznych etapach rozwoju pozwala na dokładniejsze określenie potencjalnej wartości cząsteczek. Przyspiesza to proces opracowywania leku oraz  ocenę dokumentacji rejestracyjnej dokonywanej przez właścicie władze dopuszczające leki do obrotu.

 

Dział badań i rozwoju grupy Ipsen stawia sobie za cel odkrywanie i rozwijanie nowych cząsteczek lub nowych postaci  i wskazań dla preparatów już dostępnychw terapiach.

Więcej informacji dotyczących leków w fazie rozwoju znaleźć można na stronie internetowej grupy.

 

Ostatnia aktualizacja 08/02/2017