Grupa Ipsen

Ipsen to międzynarodowa grupa specjalizująca się w biotechnologii, działająca również w znacznym stopniu na polu consumer healthcare. Grupa wprowadziła na rynek ponad 20 produktów leczniczych w ponad 115 krajach, a w ponad 30 prowadzi działalność handlową. Grupa zatrudnia łącznie ponad 4900 pracowników na całym świecie.

 

Grupa o zasięgu międzynarodowym

Ipsen to międzynarodowa grupa specjalizująca się w biotechnologii. Ambicją grupy jest zajęcie pozycji lidera na rynku farmaceutycznym w zakresie leczenia ciężkich chorób.

Obszary specjalizacji grupy Ipsen obejmują onkologię, neurologię, endokrynologię (dorosłych i dzieci) oraz gastroenterologię. Zaangażowanie grupy w rozwój onkologii odzwierciedla rosnąca liczba opracowywanych terapii, których celem jest poprawa jakości życia osób walczących z guzami neuroendokrynnymi, z rakiem prostaty, pęcherza moczowego czy nerek.

Grupa wprowadziła na rynek ponad 20 produktów leczniczych w ponad 115 krajach, a w ponad 30 prowadzi działalność handlową. Grupa zatrudnia łącznie ponad 4900 pracowników na całym świecie, a w roku 2016 osiągnęła sprzedaż ponad 1,58 mld euro.

 

Nasza strategia 

Podłożem strategii grupy jest poświęcenie szczególnej uwagi niszowym obszarom terapeutycznym medycyny specjalistycznej i gastroenterologii z myślą o działalności ogólnomedycznej.

 

 • W zakresie medycyny specjalistycznej
  • Grupa Ipsen koncentruje się na trzech niszowych obszarach terapeutycznych, w których wykazuje potencjał, aby stać się liderem: guzy neuroendokrynne, spastyczność oraz medycyna estetyczna;
  • grupa kontynuuje umacnianie obecności w swoich tradycyjnych obszarach terapeutycznych: onkologii urologicznej i endokrynologii;
  • jednocześnie grupa prowadzi badania w sąsiednich obszarach terapeutycznych, m.in. w zakresie nowotworów przewodu pokarmowego i nowotworów rzadkich.
 • W zakresie consumer healthcare
  • Grupa dąży do optymalizacji oferty produktów gastroenterologicznych, jak również do zróżnicowania wyboru produktów uzupełniających;
  • grupa nieustannie poszerza swój zasięg geograficzny i rozwija mieszany model działalności handlowej, uwzględniający zarówno leki na receptę, jak i wydawane bez recepty, czerpiąc tym samym korzyści z silnej pozycji swoich marek.

 

Badania i rozwój

Działalność badawczo-rozwojowa grupy Ipsen obejmuje zarówno programy rozwoju nowych cząsteczek, jak i programy zarządzania cyklem życia istniejących produktów.

W naszych pracach badawczo-rozwojowych skupiamy się na wykorzystaniu i poszerzaniu wiedzy w zakresie peptydów i toksyn, zarówno w zakresie nauk podstawowych, jak i zastosowań klinicznych. W obrębie tych obszarów badawczych współpracujemy z wysokospecjalistycznymi laboratoriami oraz rozwijamy politykę partnerskiej współpracy z największymi instytutami badawczymi i ośrodkami medycznymi z całego świata.

Grupa Ipsen dysponuje trzema ośrodkami badawczo-rozwojowymi, zlokalizowanymi w klastrach naukowych o ogólnoświatowej renomie: Paris-Saclay we Francji, Oxford w Wielkiej Brytanii oraz Cambridge w Stanach Zjednoczonych. Dzięki współpracy z największymi uniwersyteckimi instytutami badawczymi, nowoczesnymi ośrodkami medycznymi oraz firmami technologicznymi Ipsen prowadzi aktywną politykę współpracy partnerskiej w duchu koncepcji Open Innovation.

 

 

1,58 mld euro

Sprzedaż
 (+11,8% w porównaniu z rokiem 2016)

Ponad 4900 

Pracowników na całym świecie

2 mld euro

Prognoza finansowa do roku 2020

Ostatnia aktualizacja 03/05/2017