Consumer healthcare

Consumer healthcare zajmuje się podstawową opieką medyczną.

Biegunka

Biegunka oznacza oddawanie stolców płynnych, miękkich i/lub zbyt częstych, co powoduje poważne utrudnienia w wykonywaniu codziennych czynności u dorosłych oraz, szczególnie u małych dzieci, ryzyko odwodnienia, które może być potencjalnie niebezpieczne w razie niepodjęcia odpowiedniego leczenia. Dowiedz się więcej na temat tego zaburzenia, jego diagnozowania i różnych metod leczenia.

Zaparcia

Zaparcie to zbyt rzadkie lub utrudnione oddawanie stolca. Dowiedz się więcej na temat tego zaburzenia, jego diagnozowania i różnych metod leczenia.