Zaparcia

Zaparcie to zbyt rzadkie lub utrudnione oddawanie stolca. Dowiedz się więcej na temat tego zaburzenia, jego diagnozowania i różnych metod leczenia.

Mniej niż 3 wypróżnienia

W tygodniu lub zbyt twarde stolce oraz trudności w wypróżnieniu 

Od 10 do 30%

Problem dotyczy od 10 do 30% dorosłych, występuje częściej u kobiet

Zaparcia u dzieci

Często pozostają nierozpoznane

Ostatnia aktualizacja 08/02/2017