Neurologia

Neurologia zajmuje się badaniami ośrodkowego układu nerwowego, którego uszkodzenia mogą być przyczyną ciężkich zaburzeń motorycznych niekorzystnie wpływających na jakość życia oraz samodzielność pacjentów.

Blefarospazm

Kurcz powiek jest chorobą, której objawem są powtarzające się mimowolne skurcze mięśni powiek. Zaburzenie to może również objawiać się przyspieszonym mruganiem, jak również całkowitą niezdolnością do otwarcia powieki, co zmniejsza zdolność pacjenta do wykonywania codziennych czynności. Dowiedz się więcej na temat tej choroby, jej diagnozowania i różnych metod leczenia.

Dystonia szyjna

Dystonia szyjna, zwana również kręczem karku, objawia się okresowymi lub ciągłymi skurczami mięśni szyi, a czasami ramion, powodującymi nieprawidłową postawę głowy. To zaburzenie neurologiczne pojawia się stopniowo i mogą mu towarzyszyć drżenia głowy, bóle szyi oraz uniesienie barków. Dowiedz się więcej na temat tego zaburzenia, sposobów jego diagnozowania i różnych metod leczenia.

Nadmierna potliwość

Nadmierne pocenie się, czyli nadpotliwość, oznacza nadmierną produkcję potu przekraczającą ilość potrzebną do termoregulacji organizmu. Obszarami najczęściej dotkniętymi tym zaburzeniem są pachy, dłonie, stopy i twarz, ale może ono również występować na całej powierzchni ciała. Dowiedz się więcej na temat tej choroby, jej rozpoznawania i różnych metod leczenia.

Połowiczy kurcz twarzy

Połowiczy kurcz twarzy jest mimowolnym skurczem mięśni występującym po jednej stronie twarzy. To przewlekłe zaburzenie mięśniowe może w końcu stać się przewlekłe i spowodować ciężką niepełnosprawność społeczną. Dowiedz się więcej na temat tej choroby, jej diagnozowania i różnych metod leczenia.

Porażenie mózgowe

Dziecięce porażenie mózgowe odnosi się do różnych niepełnosprawności ruchowych wynikających z uszkodzenia mózgu w czasie ciąży, podczas porodu lub w okresie niemowlęctwa. Zaburzeniom ruchowym często towarzyszą zaburzenia funkcji poznawczych, opóźnienie rozwoju umysłowego oraz ból, które znacznie wpływają na jakość życia i samodzielność pacjenta. Dowiedz się więcej na temat tej choroby, jej diagnozowania i różnych metod leczenia.

Spastyczność

Spastyczność może być wywołana wieloma chorobami, takimi jak zaburzenia mózgowo-naczyniowe (udar mózgu), uraz mózgu, stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce (lub porażenie mózgowe) itp. Stale skurczone spastyczne kończyny tracą elastyczność, co może powodować ból oraz problemy z poruszaniem się. Firma Ipsen od lat zajmuje się rozwojem terapii spastyczności. Dowiedz się więcej na temat spastyczności, jej przyczyn i objawów, a także sposobów rozpoznawania oraz różnych metod leczenia.

Stopa końska

Stopa końska lub spastyczna stopa końsko-szpotawa to zniekształcenie stopy, zazwyczaj pojawiające się w wyniku udaru mózgu lub porażenia mózgowego, które może również stanowić wadę wrodzoną. Choroba upośledza chód pacjentów i stanowi dużą niepełnosprawność w zakresie motoryki. Dowiedz się więcej na temat tej choroby, jej diagnozowania i różnych metod leczenia.