Spastyczność

Spastyczność może być wywołana wieloma chorobami, takimi jak zaburzenia mózgowo-naczyniowe (udar mózgu), uraz mózgu, stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce (lub porażenie mózgowe) itp. Stale skurczone spastyczne kończyny tracą elastyczność, coi może powodować ból oraz problemy z poruszaniem się. Firma Ipsen od lat zajmuje się rozwojem terapii spastyczności. Dowiedz się więcej na temat spastyczności, jej przyczyn i objawów, a także sposobów rozpoznawania oraz różnych metod leczenia.

Spastyczność rozwija się stopniowo

W celu postawienia rozpoznania potrzebna jest dokładna analiza kliniczna

Nie każdy chory na spastyczność wymaga leczenia

Ostatnia aktualizacja 08/02/2017