Spastyczność

Spastyczność może być wywołana wieloma chorobami, takimi jak zaburzenia mózgowo-naczyniowe (udar mózgu), uraz mózgu, stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce (lub porażenie mózgowe) itp. Stale skurczone spastyczne kończyny tracą elastyczność, coi może powodować ból oraz problemy z poruszaniem się. Firma Ipsen od lat zajmuje się rozwojem terapii spastyczności. Dowiedz się więcej na temat spastyczności, jej przyczyn i objawów, a także sposobów rozpoznawania oraz różnych metod leczenia.

 

W przypadku leczenia, jego strategia opiera się na zindywidualizowanym podejściu do pacjenta i ma na celu:

  • poprawę zdolności motorycznych (wykonanie danego ruchu lub chodzenie);
  • zmniejszenie bólu;
  • poprawę opieki pielęgniarskiej nad pacjentem.

 

Istnieje kilka rodzajów leczenia:

  • Iniekcje toksyny botulinowej typu A, która działa na poziomie połączeń nerwowo-mięśniowych w mięśniu docelowym poprzez hamowanie wydzielania acetylocholiny (neuroprzekaźnika), co pomaga ograniczyć skurcze mięśni.
  • Leczenie farmakologiczne: na ogół stosowane w przypadku wyraźnej spastyczności, opiera się na podawaniu środków zwiotczających mięśnie, takich jak baklofen, dantrolen i tyzanidyna. Pochodne konopi, podawane doustnie, wykazują pewną skuteczność w zakresie spastyczności, zwłaszcza gdy jej przyczyną jest stwardnienie rozsiane. Ten rodzaj leczenia powinien być regularnie oceniany w celu określenia jego skuteczności, dostosowania dawki oraz kontroli działań niepożądanych. W leczeniu ciężkiej spastyczności w przypadku porażenia mózgowego, pourazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego lub uszkodzeń wtórnych w wyniku stwardnienia rozsianego, po niepowodzeniu podawania doustnego lub gdy skuteczne dawki powodują działania niepożądane w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, można rozważyć dokanałowe podawanie baklofenu.
  • Leczenie chirurgiczne jest podejmowane w przypadku nieskuteczności innych metod leczenia.
  • Fizjoterapia: niezbędna nawet w przypadku leczenia farmakologicznego lub chirurgicznego, pomaga pacjentowi nauczyć się, jak najlepiej wykorzystać pozostałe zdolności motoryczne. Prawidłowo dobrane ćwiczenia rozciągające pozwalają utrzymać większy zakres ruchu w stawach i zapobiegają powstawaniu przykurczy mięśniowych oraz czasami bolesnej sztywności mięśni.
  • Zastosowanie szyn oraz ortez zalecanych przez ortopedę, neurologa lub fizjoterapeutę. Urządzenia te stosuje się w celu utrzymania spastycznej kończyny w ustalonym położeniu.

Spastyczność rozwija się stopniowo

W celu postawienia rozpoznania potrzebna jest dokładna analiza kliniczna

Nie każdy chory na spastyczność wymaga leczenia

Ostatnia aktualizacja 08/02/2017