Spastyczność

Spastyczność może być wywołana wieloma chorobami, takimi jak zaburzenia mózgowo-naczyniowe (udar mózgu), uraz mózgu, stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce (lub porażenie mózgowe) itp. Stale skurczone spastyczne kończyny tracą elastyczność, coi może powodować ból oraz problemy z poruszaniem się. Firma Ipsen od lat zajmuje się rozwojem terapii spastyczności. Dowiedz się więcej na temat spastyczności, jej przyczyn i objawów, a także sposobów rozpoznawania oraz różnych metod leczenia.

 

W celu postawienia rozpoznania konieczna jest dokładna analiza kliniczna by określić nasilenie, skutki oraz rodzaj spastyczności. Aby postawić rozpoznanie, lekarz ocenia:

  • nasilenie spastyczności – do tego służą odpowiednie testy
  • wpływ spastyczności na codzienne życie pacjenta. Spastyczność jest leczona jedynie wtedy, gdy wywołuje upośledzenie czynnościowe, które może być zmniejszone poprzez to leczenie.
  • Spastyczność jest potencjalnie „przydatna”, zwłaszcza gdy pomaga równoważyć inny deficyt neurologiczny (napięcie mięśni umożliwia, na przykład, utrzymanie pozycji stojącej mimo osłabienia lub niedowładu — częściowego porażenia — nogi). Zmniejszenie spastyczności w tym przypadku ma negatywny wpływ na układ ruchowy pacjenta.

Spastyczność rozwija się stopniowo

W celu postawienia rozpoznania potrzebna jest dokładna analiza kliniczna

Nie każdy chory na spastyczność wymaga leczenia

Ostatnia aktualizacja 08/02/2017