Stopa końska

Stopa końska lub spastyczna stopa końsko-szpotawa to zniekształcenie stopy, zazwyczaj pojawiające się w wyniku udaru mózgu lub porażenia mózgowego, które może również stanowić wadę wrodzoną. Choroba upośledza chód pacjentów i stanowi dużą niepełnosprawność w zakresie motoryki. Dowiedz się więcej na temat tej choroby, jej diagnozowania i różnych metod leczenia.

Zniekształcenie typu stopa końska może być mniej lub bardziej poważne

Główną przyczyną stopy końskiej u osób dorosłych jest udar, a u dzieci — porażenie mózgowe

Ponad 100 000 noworodków na całym świecie rocznie cierpi z powodu końskostopia

Ostatnia aktualizacja 14/02/2017