Rak nerki

Rak nerki (ang. renal cell carcinoma, RCC) stanowi 2–3% wszystkich nowotworów złośliwych. Poniżej znajdują się informacje na temat tej choroby, jej rozpoznania i metod leczenia.

2–3%

wszystkich nowotworów złośliwych

W wielu przypadkach guz w nerce pozostaje bezobjawowy

Leczeniem pierwszego wyboru jest leczenie operacyjne

Źródła :

1Chow WH, Dong LM, Devesa SS. . Epidemiology and risk factors for kidney cancer. Nat Rev Urol 2010; 7: 245–257
2European Network of Cancer Registries. Eurocim version 4.0. European incidence database V2.3, 730 entity dictionary (2001), Lyon, 2001.
3Lindblad P. Epidemiology of renal cell carcinoma. Scand J Surg 2004;93(2):88-96 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15285559
4Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J, et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer 2013 Apr;49(6):1374-403. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23485231
5Levi F, Ferlay J, Galeone C, et al. The changing pattern of kidney cancer incidence and mortality in Europe. BJU Int 2008 Apr;101(8):949-58 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18241251
6Renal cell carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
7Guidelines on Renal Cell Carcinoma, European Association of Urology, 2014– Uroweb.org
8American Cancer Society. https://www.cancer.org/cancer/kidney-cancer
9European Association of Urology. Guidelines for Clear Cell Renal Cancers That Are Resistant to Vascular Endothelial Growth Factor Receptor–Targeted Therapy

Ostatnia aktualizacja 11/10/2018