Rak nerki

Rak nerki (ang. renal cell carcinoma, RCC) stanowi 2–3% wszystkich nowotworów złośliwych. Poniżej znajdują się informacje na temat tej choroby, jej rozpoznania i metod leczenia.

 

Objawy

Do przedmiotowych i podmiotowych objawów raka nerki należą:

  • obecność krwi w moczu;
  • stale utrzymujący się ból w boku, tuż poniżej linii żeber;
  • obecność wyczuwalnego guza w okolicy nerki (po którejkolwiek stronie ciała).

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy możliwie najszybciej zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W około połowie przypadków rak nerki nie daje żadnych objawów, a chorobę wykrywa się podczas badań wykonywanych w związku z innymi dolegliwościami.

 

Czynniki ryzyka

Palenie papierosów, otyłość i nadciśnienie tętnicze są dobrze znanymi czynnikami ryzyka. Wydaje się także, że rak nerki częściej występuje u pacjentów dializowanych.
W około 2–3% przypadków rak nerki jest uwarunkowany genetycznie, przy czym opisano kilka zespołów dziedziczonych w sposób autosomalny dominujący, odrębnych genotypowo i fenotypowo1.

 

Częstość występowania

Rak nerki stanowi 2–3% wszystkich nowotworów złośliwych2, przy czym częstość występowania tego nowotworu jest największa w krajach Europy zachodniej.
W czasie ostatnich dwudziestu lat notowano wzrost częstości występowania raka nerki o około 2% rocznie, zarówno na całym świecie, jak i w Europie, jedynie w Danii i Szwecji obserwowano stały spadek zachorowań3.
W 2012 roku stwierdzono około 84 400 nowych przypadków raka nerki i 34 700 zgonów z powodu raka nerki w krajach Unii Europejskiej4.
W Europie współczynnik śmiertelności całkowitej z powodu raka nerki wzrastał do wczesnych lat 90-tych XX wieku, a następnie ustabilizował się lub zaczął się obniżać. Spadek śmiertelności notuje się od lat 80-tych XX wieku w krajach skandynawskich i od początku lat 90-tych XX wieku we Francji, Niemczech, Austrii, Holandii oraz we Włoszech. Jednak w niektórych krajach Europy (Chorwacji, Estonii, Grecji, Irlandii, Słowacji) współczynnik śmiertelności wciąż wykazuje tendencję wzrostową5.

2–3%

wszystkich nowotworów złośliwych

W wielu przypadkach guz w nerce pozostaje bezobjawowy

Leczeniem pierwszego wyboru jest leczenie operacyjne

Źródła :

1Chow WH, Dong LM, Devesa SS. . Epidemiology and risk factors for kidney cancer. Nat Rev Urol 2010; 7: 245–257
2European Network of Cancer Registries. Eurocim version 4.0. European incidence database V2.3, 730 entity dictionary (2001), Lyon, 2001.
3Lindblad P. Epidemiology of renal cell carcinoma. Scand J Surg 2004;93(2):88-96 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15285559
4Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J, et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer 2013 Apr;49(6):1374-403. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23485231
5Levi F, Ferlay J, Galeone C, et al. The changing pattern of kidney cancer incidence and mortality in Europe. BJU Int 2008 Apr;101(8):949-58 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18241251
6Renal cell carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
7Guidelines on Renal Cell Carcinoma, European Association of Urology, 2014– Uroweb.org
8American Cancer Society. https://www.cancer.org/cancer/kidney-cancer
9European Association of Urology. Guidelines for Clear Cell Renal Cancers That Are Resistant to Vascular Endothelial Growth Factor Receptor–Targeted Therapy

Ostatnia aktualizacja 10/03/2017