Rak nerki

Rak nerki (ang. renal cell carcinoma, RCC) stanowi 2–3% wszystkich nowotworów złośliwych. Poniżej znajdują się informacje na temat tej choroby, jej rozpoznania i metod leczenia.

 
W wielu przypadkach guz w nerce pozostaje bezobjawowy aż do późnych stadiów zaawansowania choroby.

Obecnie w ponad 50% przypadków rak nerki jest wykrywany przy okazji nieinwazyjnych badań obrazowych wykonywanych z powodu różnych nieswoistych objawów i innych chorób jamy brzusznej6. Klasyczna triada objawów w postaci bólu w okolicy lędźwiowej, intensywnego krwiomoczu i wyczuwalnego w badaniu palpacyjnym guza w jamie brzusznej, jest obecnie rzadkim zjawiskiem (6–10%) i koreluje z zaawansowanym stadium choroby.

Inne objawy mogące towarzyszyć rakowi nerki stwierdza się u około 30% pacjentów. Do najczęściej występujących zalicza się: nadciśnienie tętnicze, wyniszczenie, utratę masy ciała, gorączkę, neuromiopatię, amyloidozę, wzrost wartości opadu krwinek czerwonych (OB), niedokrwistość, zaburzenia czynności wątroby, hiperkalcemię i policytemię.

Badanie fizykalne ma ograniczone znaczenie w rozpoznawaniu raka nerki. Jednak następujące objawy powinny stanowić wskazanie do wykonania badań radiologicznych: wyczuwalny palpacyjnie guz w jamie brzusznej; wyczuwalne palpacyjnie powiększenie szyjnych węzłów chłonnych; niezmniejszające się żylaki powrózka nasiennego oraz obustronny obrzęk kończyn dolnych, wskazujący na zajęcie naczyń żylnych7.

Jeśli objawy lub wyniki badania przedmiotowego wskazują na raka nerki, prawdopodobnie wykonane zostaną dodatkowe badania, w tym badania laboratoryjne i badania obrazowe.

 • Badania laboratoryjne
  • Badanie moczu
  • Pełna morfologia krwi
  • Badania biochemiczne krwi
 • Badania obrazowe
  • Tomografia komputerowa (TK), obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (ang. magnetic resonance imaging, MRI) i badania ultrasonograficzne mogą być bardzo pomocne w rozpoznaniu większości guzów nerki, chociaż rzadko u pacjentów konieczne jest wykonanie wszystkich tych badań.
  • Inne badania, takie jak prześwietlenie (RTG) klatki piersiowej i scyntygrafia kości, wykonuje się częściej w celu ustalenia, czy nastąpił rozsiew nowotworu (przerzuty) do innych części ciała.

2–3%

wszystkich nowotworów złośliwych

W wielu przypadkach guz w nerce pozostaje bezobjawowy

Leczeniem pierwszego wyboru jest leczenie operacyjne

Źródła :

1Chow WH, Dong LM, Devesa SS. . Epidemiology and risk factors for kidney cancer. Nat Rev Urol 2010; 7: 245–257
2European Network of Cancer Registries. Eurocim version 4.0. European incidence database V2.3, 730 entity dictionary (2001), Lyon, 2001.
3Lindblad P. Epidemiology of renal cell carcinoma. Scand J Surg 2004;93(2):88-96 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15285559
4Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J, et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer 2013 Apr;49(6):1374-403. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23485231
5Levi F, Ferlay J, Galeone C, et al. The changing pattern of kidney cancer incidence and mortality in Europe. BJU Int 2008 Apr;101(8):949-58 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18241251
6Renal cell carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
7Guidelines on Renal Cell Carcinoma, European Association of Urology, 2014– Uroweb.org
8American Cancer Society. https://www.cancer.org/cancer/kidney-cancer
9European Association of Urology. Guidelines for Clear Cell Renal Cancers That Are Resistant to Vascular Endothelial Growth Factor Receptor–Targeted Therapy

Ostatnia aktualizacja 10/03/2017