Rak pęcherza moczowego

Rak pęcherza moczowego, szósty najczęstszy nowotwór u mężczyzn oraz dwunasty u kobiet na świecie, w roku 2012 był przyczyną 165 100 zgonów. Dowiedz się więcej na temat tej choroby, jej diagnozowania i różnych metod leczenia.

 

Definicja

Rak pęcherza moczowego obejmuje różne nowotwory powstające na wewnętrznej ścianie pęcherza (nabłonek dróg moczowych). Najczęstszym nowotworem pęcherza, odpowiedzialnym za 90–95% przypadków choroby, jest rak przejściowo i płaskonabłonkowy.

Nowotwory pęcherza moczowego można podzielić na dwie kategorie:

 • Powierzchowne nowotwory pęcherza: guz jest ograniczony do błony śluzowej pęcherza (urothelium) i nie nacieka mięśniówki ściany pęcherza moczowego. 70% przypadków raka pęcherza moczowego jest w chwili rozpoznania powierzchownym rakiem pęcherza moczowego. Powierzchowne nowotwory pęcherza moczowego dzielą się na trzy podtypy: Ta (70%), T1 (20%) oraz carcinoma in situ (CIS) (10%).
 • Nowotwory naciekające mięśniówkę ściany pęcherza moczowego: nowotwór nacieka ścianę pęcherza moczowego i może rozprzestrzeniać się na pobliskie narządy i/lub węzły chłonne. 30% przypadków raka pęcherza moczowego jest w chwili rozpoznania nowotworem naciekającym (T2, T4).

 

Objawy i skutki zdrowotne

Najczęstsze objawy raka pęcherza moczowego:

 • obecność krwi w moczu (krwiomocz), najbardziej widoczny przejaw choroby, który powinien stać się podstawą do konsultacji z lekarzem;
 • pieczenie podczas oddawania moczu;
 • potrzeba bardzo częstego oddawania moczu (częstomocz) lub nieopanowana potrzeba oddawania moczu (nietrzymanie moczu);
 • wrażenie niepełnego opróżnienia pęcherza po oddaniu moczu;
 • ból brzucha lub kości;
 • utrata masy ciała.

 

Czynniki ryzyka

Istnieje wiele czynników ryzyka wystąpienia raka pęcherza moczowego:

 • palenie tytoniu: główny czynnik ryzyka — ryzyko wystąpienia raka pęcherza moczowego u palaczy jest od dwóch do sześciu razy wyższe w porównaniu z osobami niepalącymi;
 • narażenie zawodowe na czynniki rakotwórcze, takie jak aminy aromatyczne i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (znajdują się na przykład w barwnikach, rozpuszczalnikach, farbach, produktach spalania, gumie i tekstyliach);
 • płeć: mężczyźni są zagrożeni 2–3 razy bardziej niż kobiety;
 • wiek: ryzyko zachorowania na raka pęcherza rośnie wraz z wiekiem, średni wiek w chwili rozpoznania wynosi około 70. lat;
 • przewlekłe zakażenie dróg moczowych;
 •  schistosomatoza, znana również jako bilharcjoza, przewlekła choroba tropikalna spowodowana przez pasożyty;
 • niektóre leki, takie jak te wykorzystywane przy chemioterapii (np. cyklofosfamid), które mogą znacząco zwiększyć ryzyko późniejszego wystąpienia raka pęcherza;
 • wcześniejsza radioterapia w okolicy miednicy;
 • wcześniejsze występowanie raka pęcherza moczowego lub występowanie tego schorzenia w rodzinie.

 

Częstość występowania

6. najczęstszy nowotwór u mężczyzn oraz 12. u kobiet. W 2015 roku roczną częstość występowania szacowano się na 10,1 przypadków na 100 000 mężczyzn oraz 2,5 przypadków na 100 000 kobiet.

Jest drugim najczęstszym rakiem układu moczowo-płciowego, po raku prostaty. Występuje osiem razy częściej u mężczyzn niż u kobiet, a częstość jego występowania zwiększa się wraz z wiekiem, szczególnie po 60. roku życia.

 

6. najczęstszy

Nowotwór u mężczyzn

12. najczęstszy

Nowotwór u kobiet na całym świecie

165 100

Zgonów na świecie w 2012 roku

Ostatnia aktualizacja 10/03/2017