Rak pęcherza moczowego

Rak pęcherza moczowego, szósty najczęstszy nowotwór u mężczyzn oraz dwunasty u kobiet na świecie, w roku 2012 był przyczyną 165 100 zgonów. Dowiedz się więcej na temat tej choroby, jej diagnozowania i różnych metod leczenia.

 

Dobór leczenia zależy od stadium choroby oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta:

  • Przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego (TURT): w przypadku nowotworów nienaciekających mięśniówki ściany pęcherza moczowego najpierw ogląda się i wycina wszystkie widoczne guzy przezcewkowo za pomocą cystoskopu (cienkiej, sztywnej rurki wyposażonej w źródło światła). Fluorescencja osiągana dzięki zastosowaniu światła niebieskiego, w połączeniu z cystoskopią z użyciem światła białego oraz TURT, umożliwia prawidłowe wykrywanie nowotworów złośliwych, a zwłaszcza carcinoma in situ (CIS). Tkanki pobrane podczas biopsji są następnie badane pod mikroskopem, co pozwala na określenie ryzyka nawrotu lub rozwoju choroby. Uzupełniające leczenie pooperacyjne obejmuje chemioterapię lub immunoterapię (BCG) w postaci wlewek dopęcherzowych, jak również ścisłą kontrolę lekarską.
  • Cystektomia (usunięcie pęcherza): u pacjentów z guzem naciekającym wykonuje się usunięcie węzłów chłonnych znajdujących się po obu stronach pęcherza albo częściowe lub całkowite usunięcia pęcherza.
  • Radioterapia: stosowana indywidualnie ma zazwyczaj cel paliatywny, jeśli nie można wykonać zabiegu chirurgicznego (w przypadku pacjentów osłabionych lub w podeszłym wieku).
  • Chemioterapia: stosowana w przypadku, gdy guz przekracza granice pęcherza.
  • Chemioradioterapia: technika łącząca umiarkowane dawki radioterapii oraz „lekką” chemioterapię, która pomaga uniknąć usunięcia pęcherza w niektórych przypadkach niewielkich guzów inwazyjnych.

 

capt_2

Wykrywanie CIS za pomocą cystoskopii z użyciem światła białego (z lewej) oraz światła niebieskiego (po prawej)
Źródło: dr Dirk Zaak, Monachium, Niemcy

6. najczęstszy

Nowotwór u mężczyzn

12. najczęstszy

Nowotwór u kobiet na całym świecie

165 100

Zgonów na świecie w 2012 roku

Ostatnia aktualizacja 10/03/2017