Rak prostaty

Rak prostaty jest najczęstszą postacią raka u mężczyzn w wieku powyżej 50. lat. Po nowotworach płuc stanowi drugą przyczynę zgonów z powodu raka. Dowiedz się więcej na temat tej choroby, jej diagnozowania i różnych metod leczenia.

 

Skuteczność leczenia raka prostaty w ostatnich latach uległa znacznej poprawie przy jednoczesnej coraz większej indywidualizacji sposobu podejścia do pacjenta i jego leczenia. Bardziej indywidualne, a przy tym multidyscyplinarne ujęcie, pozwala na lepsze prowadzenie chorego na wszystkich etapach choroby.

 

W leczeniu raka gruczołu krokowego mogą być rozważane różne opcje terapeutyczne w zależności od stanu zdrowia pacjenta oraz stopnia zaawansowania choroby:

  • Interwencja chirurgiczna (radykalna prostatektomia) to miejscowe leczenie raka, które polega na operacyjnym usunięciu całego gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych. Często stosowana w niektórych zlokalizowanych nowotworach prostaty o podwyższonym ryzyku lub miejscowo zaawansowanych.
  • Radioterapia zewnętrzna to miejscowe leczenie raka, które ma na celu zniszczenie komórek nowotworowych w obrębie gruczołu krokowego przy użyciu promieniowania. Radioterapię stosuje się jako samodzielne leczenie w przypadkach nowotworów zlokalizowanych niskiego i średniego ryzyka oraz w połączeniu z terapią hormonalną w przypadku raka prostaty wysokiego ryzyka i miejscowo zaawansowanego.
  • HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) to technika medyczna pozwalająca zniszczyć guz za pomocą ciepła (ablacja termiczna).
  • Brachyterapiato metoda radioterapii stosowana do niszczenia komórek nowotworowych poprzez wprowadzenie do prostaty radioaktywnych implantów, które emitują promieniowanie gamma.
  • Terapia hormonalnapolega przyjmowaniu analogów GnRH (gonadoliberyny), które wpływają na produkcję hormonów płciowych i mogą spowolnić postęp choroby poprzez silne obniżenie poziomu testosteronu.
  • Chemioterapia jest stosowana, gdy nowotwór przestaje reagować na inne leczenie.

Powyżej 50. roku życia

Rak prostaty jest najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn powyżej 50. roku życia.

Druga przyczyna zgonów

Stanowi on drugą przyczynę zgonów z powodu raka

Po 70. roku życia

Jest diagnozowany najczęściej po 70. roku życia

Ostatnia aktualizacja 10/03/2017