Etyka i Zgodność z Przepisami

Uczciwość, przejrzystość, poświęcenie na rzecz działań w zakresie ochrony zdrowia, integralność, poszanowanie prawa, zobowiązanie do „mówienia wprost”: oto filary, na których budujemy kodeks etyki i legalności grupy Ipsen. To wymagające podejście charakteryzuje ogół naszej działalności – od badań aż po wprowadzenie produktów na rynek – i pozwala nam umieścić pacjenta w samym sercu naszych starań.

Etyka i Zgodność z Przepisami
Przejrzystość i zaufanie

Przejrzystość i zaufanie

Przejrzysta współpraca z pracownikami służby zdrowia, zgodnie z zasadami obowiązującymi w branży, przejrzysty dostęp do danych klinicznych: grupa Ipsen zobowiązuje się do jawności swoich działań. Stawiamy na podejście, które dąży do budowania trwałych i opartych na zaufaniu relacji z pacjentami oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo (EHS)

Zapoznaj się z polityką odpowiedzialności społecznej i środowiskowej grupy Ipsen. Nasza grupa uwrażliwia swoich pracowników na założenia w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa poprzez wdrożenie odpowiedniego kodeksu dobrych praktyk.

Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo (EHS)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Poprzez liczne inicjatywy na całym świecie grupa Ipsen angażuje się w działania prowadzone przez różnorodne stowarzyszenia oraz organizacje charytatywne. Działania te pomogą wzmocnić nasze zaangażowanie obywatelskie w krajach, w których prowadzimy naszą działalność.

Ostatnia aktualizacja 10/03/2017