Kodeks przejrzystości

W celu zbudowania trwałych oraz opartych na zaufaniu relacji z pacjentami, zainteresowanymi stronami i ogółem społeczeństwa, grupa Ipsen przyjmuje przejrzyste podejście w zakresie współpracy z pracownikami służby zdrowia oraz organizacjami ochrony zdrowia. Zobowiązuje się do przestrzegania zasad etycznych obowiązujących w branży farmaceutycznej.

 

Przejrzysta współpraca z pracownikami służby zdrowia

Właściwe relacje między specjalistami a branżą medyczną i farmaceutyczną są niezbędnym elementem dla podnoszenia jakości innowacyjnych leków, poprawy jakości usług opieki zdrowotnej oraz progresu w zakresie edukacji i badań. Aby spełnić oczekiwania społeczeństwa w zakresie przejrzystości w dziedzinie ochrony zdrowia, staramy się, aby nasze relacje z pracownikami służby zdrowia były zrozumiałe dla pacjentów, mediów, innych zainteresowanych stron oraz ogółu społeczeństwa. W ramach przyjętego podejścia opartego na przejrzystości – podstawowej zasady etycznej obowiązującej w branży farmaceutycznej, której grupa Ipsen zobowiązuje się całkowicie przestrzegać – przekazujemy do wiadomości publicznej informacje na temat wszelkich środków przekazywanych podmiotom służby zdrowia.

 

PRZEJRZYSTOŚĆ I ZAUFANIE
Wzajemne relacje między przemysłem a przedstawicielami zawodów medycznych stanowią czynnik pozytywnie wpływający na rozwój systemu ochrony zdrowia, badań służących dobru pacjentów oraz opracowywanie innowacyjnych leków.

Społeczeństwo ma coraz wyższe oczekiwania, w szczególności w kwestiach opieki zdrowotnej. Chcemy mieć pewność, że spełniamy te oczekiwania i dlatego zależy nam na tym, by opinia publiczna poznała rzeczywisty wymiar tej relacji.

To podejście oparte na przejrzystości, objęte kodeksami branżowymi, pod którymi Ipsen w pełni się podpisuje, wymaga publikowania świadczeń wypłacanych podmiotom służby zdrowia.

NOTA METODOLOGICZNA

KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI – RAPORT 2015

KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI – RAPORT 2016

 

KODEKS PRZEJRZYSTOŚCI – RAPORT 2017

 

Kodeks

Ostatnia aktualizacja 29/06/2018