Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Ipsen Poland jest firmą zaangażowaną społecznie.

 

Ipsen Poland jest firmą zaangażowaną społecznie. Od kilku lat wspieramy dwa domy dziecka: Dom Dziecka w Kowalewie oraz Dom Dziecka z Wojsławic.

 

Dom Dziecka w Kowalewie

Od 2012r. wspieramy podopiecznych Domu Dziecka w Kowalewie w ich dążeniach do zdobywania i pogłębiania już posiadanej wiedzy w różnych dziedzinach głównie z j. angielskiego.

Poza tymi działaniami, pomagamy Domowi Dziecka w Kowalewie w organizacji projektów motywacyjnych, gdzie celem jest wspólne dążenie do samorozwoju. Poprzez pomoc współwychowankom i wychowawcom, dzieci zostają nagradzane punktami. Zdobywcy największej liczny punktów (ok. 15 osób) zostają w nagrodę zabrani na wycieczkę połączoną z walorami edukacyjnymi (np. zwiedzanie planetarium, muzeum., wyjście do kina itp.)

 

Dom Dziecka w Wojsławicach

Drugim Domem Dziecka, który jest pod naszymi skrzydłami to Dom Dziecka w Wojsławicach. Pomagamy tu dofinansowywać projekty związane z Korepetycjami dzieci z j. angielskiego i przedmiotów, które sprawiają im trudności. Dodatkowo współfinansujemy udział wychowanków w różnego rodzaju przedsięwzięciach sportowych np. udział dzieci w projekcie: Mistrzostwa Polski Dzieci z  Domów Dziecka w Piłce Nożnej organizowane przez Stowarzyszenie „Nadzieja na Euro”.

 

 

Zgodnie z wizją Ipsen Poland, której głównym założeniem poprawa zdrowia i jakości pacjentów, w 2015 roku udzieliliśmy wsparcia Stowarzyszeniu Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne oraz Stowarzyszeniu Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne.

 

Wsparcie instytucji

Mając na uwadze wyznawane wartości chcemy przyczynić się do poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów.

W związku z tym w roku 2016 udzieliliśmy wsparcia finansowego następującym instytucjom:

Poland – donations

Ostatnia aktualizacja 11/05/2018